امروز روز عاشق شدن منه1سال گذشت باورم نمیشه پارسال همین روز بود که بابام بیمارستان خوابیده بود و منم خونه تنها بودم ونشسته بودم پای pmc که نگونمیشه اردلان اومد نمیدونم چی شد که یه دفه مهرش به دلم افتادو دیه از دلم بیرون نرفت و هر روز بیشتراز دیروز بهش وابسته شدمجوری که دیه اصلا زندگی بدون اون واسم معنا ندارهدوست داشتم امروز با عزیزکم حرف میزدم اما دبیه و گوشیش خاموش حالا اشکال نداره امروزو با شما ها جشن میگیرمشاید یه روزی اردلانم تو این جشن شرکت کنه...                                                                        آخیییییییییییییییییییییی اینجارو چه قلبای خوشملیییی کی اینجارو تزیین کرده؟؟؟؟؟؟؟؟ --------                                 خوب حالا شما بیاین برقصید منم لی لی لی لی میکنم.....                                             بیاین دیییه چرا ناز میکنید؟؟؟؟؟؟ قهر میکنماااا..... آهااااااااااا فهمیدم یه Dj کم دارین خوب اردلان که دبیه ولی دوستش هست                                                                                                                                                                              خوب اینمDj دیه بهانه ندارین بدویییییین بیاین وسط                                                       اه...اه...آفرین بچرخونش...اه....اه...                                           ای واااااااااااااااااااااای خانوم عزیز مواظب لنگت باش داشت میخورد تو سرم....  یواشتر...                                                                          دخترمممم کجا میری پیش ما بمون......                                                                                                 لی لی.....لی لی...پس Bf-Gf کجان؟؟؟؟؟؟                 اه...اه... چه جو گیر شدن... یکی این 2تارو بگیره.....          ا...اینو...بچه هاتوونم اوردین؟؟؟؟؟                                                             کوچولو گفتم سالگرده عاشق شدنمه نگفتم که سالگرده ازدواجمه که لباس عروس پوشیدی.... عزیزم اومدی ورزش؟؟؟؟؟؟  اها...اها... هووو... هووو... هووو... هووو....                                                                                         گروه موزیکالها میخوان واستون کنسرت اجرا کنن....     خب حالا GfوBf   --      -                                                                خوب حالا نوبت رسید به عکس انداختن....     بخندین... بخندین...   همگی باهم بگییییید هلللللللللللللو...                                                             ببینم آقا پسل خجالت نمیکشیییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟چندتا چندتا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یه وقت سردیت نکنه....                                              آخییییییی چه خوشمل شد..............                                                                                             بعدی....                                                               اه...اه... فدای جست....                                               اااااااای بابا....مگه اومدین آتلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خسته شدم چقققد عکس میندازین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بسه دیییه.....                                                                   خوب عکساهم که تمومید حالا دیه بریم کیک شکلاتی بخوریم...به..به...                                                                                 عزیزم زیاده اروم تر بخور تموم نمیشه....                                       چقدر پروییی بازم میخواییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                                                 خوب حالا بریم سر کادوها....چرا زحمت کشیدین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                      وایییییییییییییی دستتتت درد نکنه خوب چیزی اوردی دل اردلان جونمو توش زندانی میکنم کلیدشم میندازم توووووو دریاااااااااااآخییییییییییی چه علوووسک خوشملیههههه دستت درد نکنه                                                                    و اما بقیههههههههههه کادو ها.....-- اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااباباجان ترسیدم حداقل یه خبر بده به آدم که قراره یه چیز از اونتو بزنه بیرووووون..... خوب بقیه کادوهارو بعدا خودم باز میکنم حالا نوبت میرسه به کادو های نازکم.....                                                 وای عزیزم این گلو واسم از دبی فرستاده اردلان جووونم تو خودت گلی عسلم....                                                                                 وحالا کادو اصلیه اردلان:                                                              دیریریریننننننننننگ: وووووووووووووووووواااااااااااااییییییییی خدای من چه گررررررررردنبند خوشملی مثل خود نازکم اردلان خوشملهههه یه کارت خوشملم واسم فرستاده که اونم دیه خصوصییه                                       ولی از هیچ کدومتون توقع نداشتم وااقعا خیلی زحمت کشیدین خیلیم خوش گذششششت نظراتونو حتما راجبه جشن بگید خوب دییییه پشید پشید برید خونه هاتوووووون که فردا امتحان داررررررررررررررررم دلم واستووون خیلی تنگ میشه اما زود بر میگرددم